برترین افراد

1

امتیاز : ۳۹۳۰

حسین - AZ20-33789

2

امتیاز : ۳۶۷۰

محمد جواد - AZ20-115547

3

امتیاز : ۳۴۵۰

امیر حسین - AZ20-16114

4

امتیاز : ۳۳۹۰

حنانه - AZ20-10561

5

امتیاز : ۲۹۳۰

مجتبی - AZ20-12331

6

امتیاز : ۲۸۹۰

میلاد - AZ20-127642

7

امتیاز : ۲۷۷۰

سید محمد حسین - AZ20-12259

8

امتیاز : ۲۷۰۰

شایان - AZ20-116091

9

امتیاز : ۲۵۷۰

حانیه - AZ20-108837

10

امتیاز : ۲۴۷۰

امین - AZ20-16430

11

امتیاز : ۲۴۴۰

نرگس - AZ20-19235

12

امتیاز : ۲۴۳۰

سید محمد امین - AZ20-108772

13

امتیاز : ۲۴۱۰

هدیه - AZ20-119433

14

امتیاز : ۲۳۶۰

ابوالفضل - AZ20-88358

15

امتیاز : ۲۳۱۰

علی - AZ20-10752

16

امتیاز : ۲۳۰۰

محمدجواد - AZ20-82186

17

امتیاز : ۲۲۶۰

علیرضا - AZ20-124377

18

امتیاز : ۲۲۶۰

امیرمهدی - AZ20-18480

19

امتیاز : ۲۲۵۰

محمد مهدی - AZ20-12120

20

امتیاز : ۲۲۵۰

امیررضا - AZ20-87322

برترین معرفی

1

تعداد معرفی : ۱۰۹

محمد جواد - AZ20-115547

2

تعداد معرفی : ۱۰۵

امین - AZ20-16430

3

تعداد معرفی : ۱۰۲

حسین - AZ20-33789

4

تعداد معرفی : ۹۱

حنانه - AZ20-10561

5

تعداد معرفی : ۹۰

مجتبی - AZ20-12331

6

تعداد معرفی : ۸۸

امیر حسین - AZ20-16114

7

تعداد معرفی : ۸۷

میلاد - AZ20-127642

8

تعداد معرفی : ۸۶

حسینعلی - AZ20-28087

9

تعداد معرفی : ۸۴

فاطمه سادات - AZ20-111272

10

تعداد معرفی : ۸۰

هدیه - AZ20-119433

11

تعداد معرفی : ۷۵

حانیه - AZ20-108837

12

تعداد معرفی : ۷۱

سید امیࢪمحمد - AZ20-132333

13

تعداد معرفی : ۶۱

شایان - AZ20-116091

14

تعداد معرفی : ۵۸

سید محمد حسین - AZ20-12259

15

تعداد معرفی : ۵۳

فاطمه - AZ20-12389

16

تعداد معرفی : ۵۱

امیرعلی - AZ20-10560

17

تعداد معرفی : ۴۷

سید محمد امین - AZ20-108772

18

تعداد معرفی : ۴۶

ابوالفضل - AZ20-88358

19

تعداد معرفی : ۴۶

محمد مهدی - AZ20-12636

20

تعداد معرفی : ۴۵

فاطمه - AZ20-11583

برترین تشکل ها

1

امتیاز : ۳۱۴۴۰۰

دبیرستان امام رضا( ع) واحد۱۲

2

امتیاز : ۲۷۷۶۷۰

بسیج دانش آموزی استان فارس

3

امتیاز : ۲۴۰۹۹۰

دبیرستان امام حسین علیه‌السلام سبزوار

4

امتیاز : ۱۶۱۹۳۰

بسیج دانش آموزی شهرستان میانه

5

امتیاز : ۱۴۱۲۹۰

دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام.واح

6

امتیاز : ۶۱۳۵۰

واحد خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

7

امتیاز : ۶۱۲۴۰

مدرسه علمیه مطهره

8

امتیاز : ۵۸۴۲۰

دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم واحد 1

9

امتیاز : ۵۴۴۷۰

پاتوق دختران مروارید

10

امتیاز : ۵۲۶۵۰

دبیرستان واحد 15 امام رضا (ع)

11

امتیاز : ۵۲۳۳۰

بسیج

12

امتیاز : ۵۰۲۷۰

حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان بیرجند

13

امتیاز : ۴۷۳۷۰

دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(ع)مشهد

14

امتیاز : ۴۶۵۲۰

دبیرستان دوره اول پسرانه امام حسین (ع )واحد3

15

امتیاز : ۴۵۱۹۰

دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) دوره دوم واحد ۲

16

امتیاز : ۴۴۹۲۰

دبیرستان دوره اول امام حسین(ع)واحد2

17

امتیاز : ۳۷۳۴۰

دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) واحد۶

18

امتیاز : ۳۶۸۹۰

دبستان دخترانه امام حسین علیه السلام واحد ۲

19

امتیاز : ۲۷۱۷۰

رهروان شهید برونسی

20

امتیاز : ۲۳۱۲۰

حوزه علمیه امیر المومنین(ع) شهرستان درگز