قهرمان آینده باش!

خانم نوجوان! آقای نوجوان! قهرمان آینده! شمایی که قرار است با امیدواری، تلاش و پشتکار خودت، سبب حال و روز خوش ما در سال 1420 بشوی، با ما در رویداد «از بیست» همراه شو. صدای ما را از سال 1420 می‌شنوید! بله درست شنیدید! سال یک هزار و چهارصدو بیستِ هجری شمسی. چشم تان درست خوانده و گوش تان هم درست شنیده است، پس لطفا به هیچ گیرنده ای دست نزنید. در این سالی که صدای ما را از آن می شنوید، یعنی سال 1420، ایران، کشور عزیزمان، بر روی مرتفع ترین قله های پیشرفت و ترقی ایستاده است؛ اینجا حال همه ی ما خیلی خوب است، خبرهای خوش فراوان اند و چشم همه ی دنیا به حال خوبِ ما و دستاوردهای بزرگ ماست. حتما دارید از خودتان می پرسید که چه کسی و چطور ما را در این سال به چنین جایگاهی می رساند؟ خُب جوابش حداقل برای خود ما خیلی واضح و روشن است. همه ی این اتفاقات خوب را شما رقم زده اید؛ بله! خودِ خود شما که قهرمان آینده ی این مرز و بوم هستید و آینده سازان کشور عزیزمان ایران. رویداد بزرگ و نوجوانانه «از بیست» قرار است نقشه ی راه تو باشد. مسیر رسیدن به قله های پیشرفت را نشانت بدهد و راه پیشِ رو را برایت روشن کند. «از 20» قرار است همراه تو باشد و بگوید که چگونه می توان این مسیر و گردنه هایش را با موفقیت پشت سر گذاشت. پس برای یک شروع قدرتمند و رسیدن به یک نقشه ی راه درست و حسابی، در کنار ما باش و همراه ما شو...

azbist @

پست الکترونیک: azbist99[at]gmail.com
az-bist
az-bist
az-bist
az-bist
az-bist
az-bist
az-bist